ประแจปอนด์ You bar Torque Wrench JMH912

ประแจปอนด์เปลี่ยนหัว Torque Wrench Interchangeable Insert Tool

ยี่ห้อ: Youbar

หัวขัน: 9x12

ช่วงวัด: 2.5-12 Nm. , 20-105 in.lbs.

ความยาว: 284 mm.

ความเที่ยงตรง : +/-3% With certificate

Visitors: 137,122