ประแจปอนด์ Youbar Torque Wrench JMH920W/H

ประแจปอนด์ Torque Wrench 

ยี่ห้อ: Youbar

หัวขัน: 1/2"

ช่วงวัด: 4-20 Nm. , 30-180 in.lbs.

ความยาว: 284 mm.

ความเที่ยงตรง : +/-3% With certificate

Visitors: 201,405