ประแจปอนด์ stahlwille Torque Wrench 730N/20

ประแจปอนด์เปลี่ยนหัว Torque Wrench Interchangeable Insert Tool

ยี่ห้อ: Stahlwille

หัวขัน: 14x18

ช่วงวัด: 40-200 Nm. , 30-150 ft.lb.

ความยาว: 467 mm.

ความเที่ยงตรง : +/-3% With certificate

ประเทศ: เยอรมัน

Visitors: 198,964