ประแจปอนด์ You bar Torque Wrench JMH930

ประแจปอนด์เปลี่ยนหัว Interchangeable Torque Wrench

JMH930  9x12 Range 6.0-30 Nm./ 50-250 in.lbs.

ประแจปอนด์เปลี่ยนหัว Torque Wrench Interchangeable Insert Tool

ยี่ห้อ: Youbar

หัวขัน: 9x12

ช่วงวัด: 6.0-30 Nm. , 50-250 in.lbs.

ความยาว: 303 mm.

ความเที่ยงตรง : +/-3% With certificate

Visitors: 204,229