ประแจปอนด์ Stahlwille Torque Wrench 730N/10

ประแจปอนด์เปลี่ยนหัว Torque Wrench Interchangeable Insert Tool

ยี่ห้อ: Stahlwille

หัวขัน: 9x12

ช่วงวัด: 20-100 Nm. , 15-72.5 ft.lb.

ความยาว: 370 mm.

ความเที่ยงตรง : +/-4% With certificate

ประเทศ: เยอรมัน

Visitors: 137,928